Dental Innovation Mebarki Implantaten - Kosten
Wat kost een implantaatgedragen voorziening?

De kosten zijn even individueel als de oplossingen

De behandeling en de daaraan verbonden kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren en zeer variabel.

De kosten zijn afhankelijk van het aantal te plaatsen implantaten, de aard van de gekozen voorziening en de hiervoor noodzakelijke tandtechnische werkzaamheden.

In de regel geeft het individuele behandelings- en kostenplan informatie over de kosten voor chirurgie (plaatsen van de implantaten, botopbouw), laboratorium (vervaardigen van de nieuwe tanden in het tandtechnisch laboratorium) en prothetiek (plaatsen van de tanden).

Uw tandarts zal u een behandelingsplan voorstellen waarbij hij ook de kosten voor u op een rij zet. In dit kostenplan zijn alle kosten voor de behandeling opgenomen: voor de ingreep zelf, maar ook voor het vervaardigen van de prothese en het inzetten van uw nieuwe tanden. Vanzelfsprekend zijn de daadwerkelijke kosten afhankelijk van de wijze waarop u bent verzekerd.

De behandeling van de tandeloze onderkaak met een kunstgebit op implantaten, wordt doorgaans vanuit het basispakket door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Hiervoor geldt wel een geringe eigen bijdrage per implantaat.

Met dank aan   Straumann  
MEBARKI KRONEN/BRUGGEN PROTHESES IMPLANTATEN ROUTE